Im Morast, im Moor Rast

Im Morast, im Moor Rast

Jau, jau, Kaukau, Kaukau

Ka ka o, Ka ka o macht uns froh

Refrain

Im Morast, im Moor Rast

Jau, jau, Kaukau, Kaukau

Kabeljau, Kaukau, jau

So genug gerastet. Wer rostet der rastet und jetzt geht’s weiter.

Heiter, bald gibt … Weiterlesen ... “Im Morast, im Moor Rast”