Dem Wetterbericht zum Trotz

Dem Wetterbericht zum Trotz, scheint heute die Sonne.

Die Sonne scheint gar fein
Die Sonne scheint gar fein

Es ist eine Wonne.

Nach oben scrollen